';
Preloader logo
side-area-logo

Snímateľné náhrady

V ojedinelých prípadoch, keď nie je možné zhotoviť fixnú náhradu ani náhradu nesenú na implantátoch, je jedinou možnosťou ako nahradiť chýbajúce zuby, náhrada snímateľná. Môže byť buď celková, keď sa nahrádzajú všetky zuby v čeľusti, alebo čiastočná, keď sú niektoré zuby v čeľusti zachované a pomáhajú nám náhradu mechanicky podporiť.

Komfort pacienta s touto náhradou nebude nikdy taký, aký sa dá dosiahnuť s náhradou fixnou.