';
Preloader logo
side-area-logo

Vstupné vyšetrenie

Pri prvej návšteve našej ambulancie absolvujete dôkladné bezbolestné vstupné vyšetrenie. Ešte pred vstupom do ambulancie je potrebné v čakárni vyplniť krátky dotazník obsahujúci základné osobné údaje a informácie o Vašom zdravotnom stave. Tieto informácie nám umožnia čo najlepšie určiť postup Vašej liečby.
Súčasťou samotného vstupného vyšetrenia sú minimálne 3 rentgenové snímky:
– panoramatický (OPG snímok), ktorý poskytne doktorovi komplexný pohľad na všetky zuby, korene a kosti týkajúce sa dutiny ústnej
– dva záhryzové (bite-wingové snímky) na detekciu medzizubných kazov. V prípade nutnosti sa robia ešte detailné snímky na koreňové výplne alebo parodontálne snímky na zhodnotenie stavu kosti v medzizubných priestoroch
Na konci vstupného vyšetrenia ste informovaný o komplexnom stave dutiny ústnej a na základe Vašich požiadaviek je zhotovený podrobný liečebný plán. Je pre nás veľmi dôležité, aby pacient porozumel všetkým krokom následného ošetrenia.