';
Preloader logo
side-area-logo

Stomatologická ambulancia bez úhrady výkonov zdravotnými poisťovňami. Všetky ošetrenia v našej ambulancii sú plne hradené pacientom.

Ponúkame Vám možnosť platby kartami Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro.

PODMIENKY POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTIstiahnuť PDF.

NÁZOV STOMATOLOGICKÉHO VÝKONU CENA
vstupné stomatologické vyšetrenie (OPG + 2x BW + fotoprotokol) 70 €
preventívna stomatologická prehliadka 15 €
akútne stomatologické vyšetrenie 20 €
zostavenie liečebného plánu (vrátane konzultácie) 100 – 150 €
konzultácia 30 min. 50 €
ortopantomogram OPG 20 €
intraorálny RTG 10 €
administratívny výkon 10 – 20 €
DENTÁLNA HYGIENA CENA
prvé sedenie 69,90€
dentálna hygiena do 1 hod. 59,90 €
dentálna hygiena (recall) do 30 min. 29,90€
dentálna hygiena do 30 min. 29,90 €
pieskovanie 15-20 €
impregnácia krčkov 10 €
domáce bielenie (1 oblúk) 150 €
chránič zubov 100 €
slizničná anestézia 5 €
KONZERVAČNÁ STOMATOLÓGIA CENA
injekčná anestézia 10 €
kofferdam 10 €
optragate 10 €
1 plôšková výplň – fotokompozit 70 €
2 plôšková výplň – fotokompozit 90 €
3 plôšková výplň – fotokompozit 110 €
rekonštrukcia korunky zuba 150 €
1 plôšková výplň – skloionomérny cement 50 €
2 plôšková výplň – skloionomérny cement 70 €
3 plôšková výplň – skloionomérny cement 90 €
krčková výplň fotokompozit 50 €
ošetrenie dočasného chrupu dieťaťa 30 min. (suma sa účtuje aj v prípade neošetrenia pacienta z dôvodu nespolupráce) 50 €
priame prekrytie zubnej drene 10 €
provizórna výplň zuba 20 €
preendodontická dostavba zuba od 40 €
preprotetická dostavba zuba od 40 €
použitie operačného mikroskopu 20 €
ENDODONCIA CENA
endodontické ošetrenie – 1 koreňový kanálik 150 €
endodontické ošetrenie – každý ďalší koreňový kanálik 40 €
aplikácia MTA 40 €
FRC čapová dostavba 30 €
odstránenie nevyhovujúcej koreňovej výplne – 1 kanálik 30 €
odstránenie čapovej nadstavby 50 €
aplikácia calcium hydroxidového preparátu na kanálik 20 €
CHIRURGICKÁ STOMATOLÓGIA CENA
extrakcia zuba – jednoduchá 30 €
extrakcia zuba – komplikovaná 60 €
extrakcia zuba – chirurgická 80 €
protekcia lôžka po extrakcii 10 €
adaptačná sutúra 10 €
incízia dentogénneho abscesu 30 €
Wassmundova plastika 60 €
odklopenie mukoperiostálneho laloku 30 €
gingivektómia 1 zuba 10 €
chirurgické predĺženie korunky zuba 30 €
ošetrenie rany po extrakcii 50 €
PARODONTOLÓGIA CENA
parodontologické vyšetrenie (nezahŕňa rtg) 100 €
odstránenie lokálneho dráždenia 10 €
lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice 10 €
frenulektómia 5 €
PROTETIKA CENA
odtlačok – anatomický 30 €
študijné modely 25 €
Wax UP – 1 zub 15 €
Mock UP – 1 zub 20 €
provizórna korunka 50 €
CEREC (korunka na počkanie) hybridná keramika 450 €
celokeramická korunka 350 €
metalokeramická korunka (zhotovená zubným laborantom) 450 €
celokeramická korunka VIP- laborant Michal Pajunk 550 €
celokeramická fazeta VIP- laborant Michal Pajunk od 550 €
adhezívny mostík od 900 €
most na sklenených vláknach 400 €
stiahnutie alebo fixácia korunky 20 €
celková snímateľná náhrada 500 €
čiastočná snímateľná náhrada – flexite 500 €
oprava snímateľnej náhrady od 50 €
rebazácia náhrady 150 €