';
Preloader logo
side-area-logo

Stomatologická ambulancia bez úhrady výkonov zdravotnými poisťovňami. Všetky ošetrenia v našej ambulancii sú plne hradené pacientom.

Ponúkame Vám možnosť platby kartami Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro.

PODMIENKY POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTIstiahnuť.

NÁZOV STOMATOLOGICKÉHO VÝKONU CENA
vstupné stomatologické vyšetrenie (OPG + 2x BW + fotoprotokol) od 120 €
preventívna stomatologická prehliadka od 40 €
akútne stomatologické vyšetrenie 30 €
zostavenie komplikovaného viacoborového liečebného plánu (vrátane konzultácie) 150 €
konzultácia do 30 min. 70 €
ortopantomogram OPG 20 €
intraorálny RTG 10 €
intraorálny RTG bitewing 15 €
akútne stomatologické vyšetrenie (cudzí pacient) 60 €
ošetrenie mimo pracovnej doby (po telefonickom dohovore) 170 €/ h + cena ošetrenia
DENTÁLNA HYGIENA CENA
vstupná dentálna hygiena od 13 rokov do 75 min 120 €
vstupná dentálna hygiena 6-13 rokov do 60 min 90 €
vstupná dentálna hygiena do 6 rokov do 30min 60 €
dentálna hygiena do 60 min. 80 €
kontrolná dentálna hygiena/ recall do 30 min 55 €
pieskovanie 55 €
pieskovanie celého chrupu pri hygiene 15 min 20 €
domáce bielenie 1 čeľusť/ 2 čeluste 150/300€
impregnácia krčkov (1 zub) 10 €
KONZERVAČNÁ STOMATOLÓGIA CENA
injekčná anestézia 15 €
kofferdam 15 €
optragate 10 €
1 plôšková výplň – fotokompozit (distálny úsek) 100 €
2 plôšková výplň – fotokompozit (distálny úsek) 135 €
3 plôšková výplň – fotokompozit (distálny úsek) 170 €
1 plôšková výplň – fotokompozit (frontálný úsek) 120 €
2 plôšková výplň – fotokompozit (frontálný úsek) 150 €
3 plôšková výplň – fotokompozit (frontálný úsek) 180 €
rekonštrukcia korunky zuba 220 €
1 plôšková výplň – skloionomérny cement 60 €
2 plôšková výplň – skloionomérny cement 80 €
3 plôšková výplň – skloionomérny cement 100 €
krčková výplň fotokompozit 70 €
ošetrenie dieťaťa (dočasné zuby) do 30 min. (cena zahŕňa extrakciu alebo 1 výplň, každý ďaľší ošetrený zub v daných 30 min. + 40 € )
suma bude účtovaná aj v prípade nespolupráce
85 €
ošetrenie dieťaťa (dočasné zuby) do 60min. 170 €
priame prekrytie zubnej drene 30 €
provizórna výplň zuba 30 €
preendodontická dostavba zuba od 60 €
preprotetická dostavba zuba od 50 €
hemostáza 20 €
použitie operačného mikroskopu 40 €
ENDODONCIA CENA
endodontické ošetrenie – 1 koreňový kanálik 180 €
endodontické ošetrenie – každý ďalší koreňový kanálik 80 €
aplikácia MTA 50 €
FRC čapová dostavba 40 €
odstránenie nevyhovujúcej koreňovej výplne – 1 kanálik 70 €
odstránenie čapovej nadstavby 60 €
aplikácia calcium hydroxidového preparátu na kanálik 30 €
CHIRURGICKÁ STOMATOLÓGIA CENA
extrakcia zuba – jednoduchá 65 €
extrakcia zuba – komplikovaná 85 €
extrakcia zuba – chirurgická 120 €
protekcia lôžka po extrakcii 10 €
adaptačná sutúra 20 €
incízia dentogénneho abscesu 40 €
Wassmundova plastika 60 €
odklopenie mukoperiostálneho laloku 30 €
gingivektómia 1 zuba 20 €
chirurgické predĺženie korunky zuba 50 €
ošetrenie rany po extrakcii 50 €
PARODONTOLÓGIA CENA
odstránenie lokálneho dráždenia 20 €
lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice 20 €
frenulektómia 100 €
PROTETIKA CENA
odtlačok – anatomický 30 €
študijný model 30 €
Wax UP – 1 zub 15 €
Mock UP – 1 zub 20 €
provizórna korunka razidlová 60 €
provizórna korunka frézovaná 100 €
celokeramická korunka 450 €
metalokeramická korunka 450 €
celokeramická korunka high esthetic 650 €
celokeramická fazeta high esthetic od 650 €
adhezívny mostík od 900 €
imediátna dočasná totálna náhrada 400 €
stiahnutie korunky 20 €
celková snímateľná náhrada 890 €
čiastočná snímateľná náhrada 990 €
oprava snímateľnej náhrady od 100 €
provizórna cementácia (opakovaná) 85 €
rebazácia náhrady 200 €