';
Preloader logo
side-area-logo

Stomatologická ambulancia bez úhrady výkonov zdravotnými poisťovňami. Všetky ošetrenia v našej ambulancii sú plne hradené pacientom.

Ponúkame Vám možnosť platby kartami Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro.

 

NÁZOV STOMATOLOGICKÉHO VÝKONU CENA
vstupné stomatologické vyšetrenie (OPG + 2x BW + fotoprotokol) 70 €
preventívna stomatologická prehliadka 15 €
akútne stomatologické vyšetrenie 20 €
zostavenie liečebného plánu (vrátane konzultácie) 100 – 150 €
konzultácia 30 min. 50 €
ortopantomogram OPG 20 €
intraorálny RTG 10 €
administratívny výkon 10 – 20 €

 

DENTÁLNA HYGIENA CENA
dentálna hygiena do 1 hod. 40 €
dentálna hygiena (recall) do 30 min. 20 €
dentálna hygiena do 30 min 25 €
pieskovanie 15-20 €
impregnácia krčkov 10 €
domáce bielenie (1 oblúk) 150 €
chránič zubov 100 €
slizničná anestézia 5 €

 

KONZERVAČNÁ STOMATOLÓGIA CENA
injekčná anestézia 10 €
kofferdam 10 €
optragate 10 €
1 plôšková výplň – fotokompozit 50 €
2 plôšková výplň – fotokompozit 70 €
3 plôšková výplň – fotokompozit 90 €
rekonštrukcia korunky zuba 130 €
1 plôšková výplň – skolionomérny cement 40 €
2 plôšková výplň – skolionomérny cement 50 €
3 plôšková výplň – skolionomérny cement 60 €
krčková výplň fotokompozit 40 €
ošetrenie dočasného chrupu dieťaťa 30 min. (suma sa účtuje aj v prípade neošetrenia pacienta z dôvodu nespolupráce) 50 € (pevná suma)
priame prekrytie zubnej drene 10 €
provizórna výplň zuba 10 €
preendodontická dostavba zuba 40 €
predprotetická dostavba zuba 40 €
použitie operačného mikroskopu 20 €

 

ENDODONCIA CENA
endodontické ošetrenie – 1 koreňový kanálik 150 €
endodontické ošetrenie – každý ďalší koreňový kanálik 40 €
aplikácia MTA 40 €
FRC čapová dostavba 30 €
odstránenie nevyhovujúcej koreňovej výplne – 1 kanálik 30 €
odstránenie čapovej nadstavby 50 €
aplikácia calcium hydroxidového preparátu 20 €

 

CHIRURGICKÁ STOMATOLÓGIA CENA
extrakcia zuba – jednoduchá 30 €
extrakcia zuba – komplikovaná 60 €
extrakcia zuba – chirurgická 80 €
protekcia lôžka po extrakcii 10 €
adaptačná sutúra 10 €
incízia dentogénneho abscesu 30 €
Wassmundova plastika 60 €
odklopenie mukoperiostálneho laloku 30 €
gingivektómia 1 zuba 10 €
chirurgické predĺženie korunky zuba 30 €
ošetrenie rany po extrakcii 15 €

 

PARODONTOLÓGIA CENA
parodontologické vyšetrenie 50 €
odstránenie lokálneho dráždenia 10 €
lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice 10 €
frenulektómia 100 €

 

PROTETIKA CENA
odtlačok – anatomický 30 €
študijné modely 25 €
Wax UP – 1 zub 15 €
Mock UP – 1 zub 20 €
provizórna korunka 50 €
CEREC (korunka na počkanie) hybridná keramika 350 €
CEREC (korunka na počkanie) E.max keramika, distálny úsek 450 €
CEREC (korunka na počkanie) E.max keramika, frontálny úsek 550 €
celokeramická fazeta (zhotovená zubným laborantom) od 450 €
metalokeramická korunka (zhotovená zubným laborantom) od 450 €
celokeramická korunka (zhotovená zubným laborantom) od 450 €
adhezívny mostík – 2 zuby od 900 €
most na sklenených vláknach 500 €
stiahnutie alebo fixácia korunky 15 €
celková snímateľná náhrada 350 €
čiastočná snímateľná náhrada 450 €
čiastočná snímateľná náhrada – flexite 500 €
rebazácia náhrady 100 €
oprava snímateľnej náhrady od 50 €