';
Preloader logo
side-area-logo

Stomatologická ambulancia bez úhrady výkonov zdravotnými poisťovňami. Všetky ošetrenia v našej ambulancii sú plne hradené pacientom.

Ponúkame Vám možnosť platby kartami Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro.

PODMIENKY POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTIstiahnuť PDF.

ošetrenie mimo pracovnej doby100 €administratívny výkon20 €

NÁZOV STOMATOLOGICKÉHO VÝKONU CENA
vstupné stomatologické vyšetrenie (OPG + 2x BW + fotoprotokol) od 70 €
preventívna stomatologická prehliadka od 20 €
akútne stomatologické vyšetrenie 20 €
zostavenie komplikovaného viacoborového liečebného plánu (vrátane konzultácie) 150 €
konzultácia do 30 min. 50 €
ortopantomogram OPG 20 €
intraorálny RTG 10 €
intraorálny RTG bitewing 15 €
akútne stomatologické vyšetrenie (cudzí pacient) 50 €
ošetrenie mimo pracovnej doby 100 €
akútne stomatologické vyšetrenie (cudzí pacient) 50 €
DENTÁLNA HYGIENA CENA
prvé sedenie do 1 hod. 69,90€
dentálna hygiena do 1 hod. 59,90 €
dentálna hygiena (recall) do 30 min. 29,90€
dentálna hygiena do 30 min. 29,90 €
pieskovanie 15-20 €
impregnácia krčkov 10 €
domáce bielenie (1 oblúk/2 oblúky) 150/300 €
chránič zubov 100 €
slizničná anestézia 5 €
KONZERVAČNÁ STOMATOLÓGIA CENA
injekčná anestézia 15 €
kofferdam 15 €
optragate 10 €
1 plôšková výplň – fotokompozit (distálny úsek) 80 €
2 plôšková výplň – fotokompozit (distálny úsek) 110 €
3 plôšková výplň – fotokompozit (distálny úsek) 140 €
1 plôšková výplň – fotokompozit (frontálný úsek) 100 €
2 plôšková výplň – fotokompozit (frontálný úsek) 130 €
3 plôšková výplň – fotokompozit (frontálný úsek) 150 €
rekonštrukcia korunky zuba 170 €
1 plôšková výplň – skloionomérny cement 60 €
2 plôšková výplň – skloionomérny cement 80 €
3 plôšková výplň – skloionomérny cement 100 €
krčková výplň fotokompozit 60 €
ošetrenie dočasného chrupu dieťaťa do 30 min. (suma sa účtuje aj v prípade neošetrenia pacienta z dôvodu nespolupráce) 70 €
ošetrenie dočasného chrupu dieťaťa do 60 min. (suma sa účtuje aj v prípade neošetrenia pacienta z dôvodu nespolupráce) 140 €
priame prekrytie zubnej drene 20 €
provizórna výplň zuba 20 €
preendodontická dostavba zuba od 60 €
preprotetická dostavba zuba od 50 €
hemostáza 20 €
použitie operačného mikroskopu 40 €
ENDODONCIA CENA
endodontické ošetrenie – 1 koreňový kanálik 180 €
endodontické ošetrenie – každý ďalší koreňový kanálik 40 €
aplikácia MTA 40 €
FRC čapová dostavba 40 €
odstránenie nevyhovujúcej koreňovej výplne – 1 kanálik 40 €
odstránenie čapovej nadstavby 60 €
aplikácia calcium hydroxidového preparátu na kanálik 30 €
CHIRURGICKÁ STOMATOLÓGIA CENA
extrakcia zuba – jednoduchá 30 €
extrakcia zuba – komplikovaná 60 €
extrakcia zuba – chirurgická 80 €
protekcia lôžka po extrakcii 10 €
adaptačná sutúra 20 €
incízia dentogénneho abscesu 30 €
Wassmundova plastika 60 €
odklopenie mukoperiostálneho laloku 30 €
gingivektómia 1 zuba 20 €
chirurgické predĺženie korunky zuba 50 €
ošetrenie rany po extrakcii 50 €
PARODONTOLÓGIA CENA
odstránenie lokálneho dráždenia 20 €
lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice 20 €
frenulektómia 50 €
PROTETIKA CENA
odtlačok – anatomický 30 €
študijné modely 30 €
Wax UP – 1 zub 15 €
Mock UP – 1 zub 20 €
provizórna korunka 50 €
CEREC (korunka na počkanie) hybridná keramika 450 €
celokeramická korunka 350 €
metalokeramická korunka (zhotovená zubným laborantom) 450 €
celokeramická korunka VIP- laborant Michal Pajunk 550 €
celokeramická fazeta VIP- laborant Michal Pajunk od 550 €
adhezívny mostík od 900 €
most na sklenených vláknach 400 €
stiahnutie korunky 20 €
celková snímateľná náhrada 500 €
čiastočná snímateľná náhrada 550 €
oprava snímateľnej náhrady od 50 €
provizórna cementácia (opakovaná)  60 €
rebazácia náhrady 150 €
OŠETRENIE DIEŤAŤA CENA
ošetrenie dočasného chrupu dieťaťa do 30 min. (suma sa účtuje aj v prípade neošetrenia pacienta z dôvodu nespolupráce) 70 €
ošetrenie dočasného chrupu dieťaťa do 60 min. (suma sa účtuje aj v prípade neošetrenia pacienta z dôvodu nespolupráce) 140 €