';
Preloader logo
side-area-logo
MIH – problém, za ktorý nedostatočná hygiena zubov nemôže!

V minulých článkoch sme sa zmienili, že zubný kaz vzniká pôsobením baktérií, ktoré premieňajú cukry na kyseliny. Pôsobením kyselín na zubnom povrchu vzniká odvápnenie skloviny, ktorá sa prejavuje bielou škvrnou. Biela škvrna na zube nemusí ihneď znamenať, že ide o počiatočný zubný kaz.

MIH – molárová a incizálna hypomineralizácia skloviny je vývojová vada, ktorá postihuje najčastejšie „šestky“ – prvé trvalé stoličky, ktoré sa do úst prerezávajú okolo 6. roku života. Často pozorujeme postihnutie centrálnych rezákov, „jednotiek“. MIH sa rovnako nevyhýba ani „sedmičkám“, či mliečnym zubom, ale vyskytuje sa v oveľa menšej miere.

Obr.1: Typický výskyt MIH obojstranne na prvých trvalých stoličkách „šestkách“

Prečo MIH vzniká nie je dodnes úplne objasnené. So vznikom sa spája nízka pôrodná hmotnosť, horúčkovité ochorenia, pôsobenie antibiotík alebo iných chemických látok napr. z materského mlieka, či porucha metabolizmu vápnika.

Ako MIH vyzerá?

Na zuboch sú škvrny farby od krémovej bielej, cez žltú až po hnedastú. Väčšinou, ak nájdeme škvrny na pravej stoličke, s vysokou pravdepodobnosťou je postihnutá aj ľavá stolička. Tieto škvrny sú dobre ohraničené od zdravej skloviny. Hypomineralizovaná sklovina je porézna, mäkká a niekedy má tendeciu sa odlomiť. Na predných zuboch sú lézie miernejšie, ale neestetické, na čo často poukazujú rodičia a staršie deti.

Obr.2: Biele, žlté až hnedé škvrny na zube

MIH so sebou prináša aj iné nevýhody. Pacienti sa sťažujú na zvýšenú citlivosť týchto zubov. Zubný kaz na takomto zube má oveľa rýchlejšiu progresiu a zuby postihnuté MIH reagujú na lokálne anestetiká menej citlivo, a preto ošetrovanie detí s MIH je veľmi náročné.

Menežment pacienta s MIH:

  1. motivácia k vynikajúcej domácej dentálnej hygiene, identifikovaniu kariogenného povlaku pomocou farebného detektoru a jeho kvalitnému odstraňovaniu, používanie zubných pást s obsahom fluoridov !POZOR! na vek pacienta a ním spojené prehĺtanie pasty
  2. používanie GC Tooth Mousse pre deti do 6 rokov – prípravok obsahuje mliečny proteín, je bez cukru a fluoridov, slúži na posilnenie zubnej skloviny vysokým obsahom vápnika a fosforu, a tiež zmierneniu citlivosti zubov. !POZOR! Prípravok nie je vhodný pre pacientov s potvrdenou alergiou na mliečne proteíny alebo s podozrením na túto alergiu a / alebo s citlivosťou alebo alergiou na benzoátové prísady.
  3. pre deti od 6 rokov sa odporúča používanie GC MI Paste Plus, ktorá okrem mliečneho proteínu obsahuje aj flouridy ( 900 ppm fluoridov )
  4. raz za 3-4 mesiace sa na zuby môže v zubnej ambulancii aplikovať prostriedok s vysokým obsahom fluoridov ( 22 600 ppm fluoridov) pre uzatvorenie dentínových tubulov a znecitliveniu zubov
  5. povrch zubov sa môže ochrániť aj skloionomérnym cementom ( GC Fuji TRIAGE), prípadne, ak už vznikol zubný kaz a nevieme zhotoviť definitívnu výplň (nemožnosť nasadenia kofferdamu a zaistenie sucha z dôvodu nízkej klinickej korunky alebo nespolupráce pacienta) je tento výplňový materiál prvou a jasnou voľbou
  6. 6. obmedziť konzumáciu sladkých a kyslých potravín

MIH postihuje 1 zo 7 detí, preto je včasná a pravidelná návšteva zubnej ambulancie nevyhnutná!:)

Administrator